Akadálymentes, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Akadálymentes, szöveges felület 
Text-based, accessible interface
12928 dokumentum

AZ I. VILÁGHÁBORÚ EMLÉKEI

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján a 20 éve fennálló Magyar Elektronikus Könyvtár, a 10 éve elindult Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis és a szintén az Országos Széchényi Könyvtárban működő Digitális Képarchívum 2014-ben fontos feladatának tartotta, hogy minél több forrást közzétegyen a "nagy háború"-ról. Ezekből készítettünk most egy válogatást a mek.oszk.hu/html/1vh.html oldalon.

A sajtóhír teljes terjedelmében a MEK Egyesület honlapján olvasható.

Ó-kori földrajz / Henry Fanshawe Tozer ; fordító Laukó Albert

Világtörténet, Természeti földrajz, Egyéb történeti segédtudományok
történeti földrajz, ókori világ, ókori civilizáció, ókori állam, ókori táj, ókor

"A legelső időkben a görögök és rómaiak földrajzi látásköre nagyon korlátolt volt. Nem is lehetett máskép, minthogy Amerika még ismeretlen volt, s a három ó-világi földség legnagyobb része még nem volt kikutatva. Homéros költeményeiben a föld ismerete a Földközi tengernek csupán keleti medenczéjére szorítkozik."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13308   2014-09-23

Budapest-balpart általános csatornázása : Budapest Székesfőváros Tanácsi 2. Ügyosztálya vonatkozó tervezetének ismertetése

Vízépítés, Vízszennyezés, szennyvíz, Hidrogeológia, Közüzemi szolgáltatások
közmű, vízépítés, vízgazdálkodás, csatornázás, műszaki terv, Budapest, Duna, 1910-es évek

"Budapest-balpart csatornahálózata a beépített területek fejlődésével minden időben meglehetősen arányosan növekedett. A régi, 1891. év előtti hálózat megfelelő általános tervezet hiányában nem volt egységes, hanem az számos egymástól független hálózatrészre oszlott."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13307   2014-09-23

A Vesuvion : Napló-jegyzetek / Vojnich Oszkár

Külföldi országok, városok, Természeti földrajz
vulkán, útinapló, utazási irodalom, vulkánkitörés, Vezúv, Pompei, Olaszország, 1906, 20. sz.

"Pompei keskeny utczáin jártam ... Milyen épen őrizte meg a vulkanikus hamuburok kövezetét, az épületek falait, a tűzhelyeket, az edényeket és a fali festményeket! Csakis a márványoszlopok, a földi nagyságnak és örökkévalóságnak e szimbólumai törtek ketté és hullottak a porba..."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13306   2014-09-23

Általános psychopathologia / Hajós Lajos

Pszichiátria
pszichopatológia, kórlélektan, pszichózis, elmebetegség, pszichés betegség, pszichiátriai zavar, orvosi pszichiátria, lélektan

"Idegelemek elpusztulása, vagy müködéshiánya még oly nagy réseket is üthet a normális szellemi folyamatokon, azonban a müködésre tovább is képes idegelemek az értékükben devalvált syntheticus müködéseket ugyanoly törvények szerint bonyolitják le, mint normális körülmények között."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13305   2014-09-23

Az üstökös : Petőfi életének regénye két kötetben / Harsányi Zsolt

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története
magyar irodalom, életrajzi regény, Petőfi Sándor (1823-1849), költő, 20. sz.

"Itt-ott legendákban, szájról-szájra adott történetekben még sokáig felbukkan. Esküdtek is, hogy látták. Ha a csillag villámgyors útja végighasít az emberiség felett a mennybolton, a vakító fényesség után behunyott szem egy darabig még látja a csodálatos csillag vonalát."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13304   2014-09-22

Pocok Palkó története : Az ifjúság számára / Kanizsai Ferenc

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Pocok Palkó kicsit megdöbbent... Mintha a szivét fojtogatta volna valami... Nem tudott örülni az illatos erdőnek, a lombok közt átaranyló napsugárnak; elment a szederbokrok mellett anélkül, hogy egyetlen egy szem szeder után nyult volna... Igaz ugyan, hogy nem készült el a leckéből, de sokért nem adná, ha most az iskolában lehetne..."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13303   2014-09-22

A lábszánkózás kézikönyve / Chernel István

Téli sportok, Sporttörténet
síelés, téli sport, sísport, sporttörténet

"A norvég lábszánkózó egyletek folyton szaporodván, azok a krisztiániai egylettel országos szövetkezésbe léptek, mely szövetség ma 44 egyletet 3000-nél több taggal egyesít. A példa hatott; Svédországban, Finnlandban szintén keletkeztek lábszánkózó egyesületek és évi versenyek, sőt a lökés Közép-Európára is átterjedt."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13302   2014-09-22

Pascal orvos : Regény / Émile Zola ; fordító Cserhalmi Irén, Gerő Attila

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Határozottan meg volt győződve róla, hogy ő az a magányos uttörő, az a hirnök, a ki vázolja az elméletét, tapogatódzik a gyakorlatban és mert módszere csak kezdetleges, kudarczot vall. Visszaemlékezett lelkesedésére, midőn azt vélte, hogy ideganyagbeoltásaiban az általános gyógyszert fedezte fel; aztán rátért csalódásaira..."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13301   2014-09-22

A boszorkány és más elbeszélések / Bársony István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Megsúgom neked, Vera, titokban: boszorkány ez!... Van ez már száz esztendős, csakhogy amikor akarja, fiatal bőrbe búvik én tudom, magam láttam... Láttam, amikor éjjel, éjfélkor, a sötét bérc barlangja előtt állott igazi alakjában... Ott vedlett meg előttem, mint a rák, ha eljön az ideje."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13300   2014-09-19

Bethlen Gábor és Európa / szerkesztő Kármán Gábor, Kees Teszelszky

Magyar történelem 1527-1790, Politikatörténet
magyar történelem, Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1580-1629), uralkodó, diplomáciatörténet, politikai propaganda, politikatörténet, közvélemény, Erdély, Európa, 17. sz.

"Bethlen ellenségeinek többé-kevésbé folyamatosan politikai érdeke maradt a törökös fejedelemre vonatkozó előítéletek megerősítése és terjesztése, ugyanakkor számos érvük valóban megállta a helyét: az erdélyi fejedelem tényleg élni szeretett volna az oszmánok katonai támogatásával, tényleg nyilvánosan kérkedett az oszmánbarátsággal..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13299   2014-09-19

Insights into the cultural heritage landscape : a Reader / szerkesztő Kleisz Teréz

Muzeológia, műemlékvédelem, Művelődésszociológia, Falu, város, Közművelődés, népművelés, Számítógépes alkalmazások
kulturális örökség, világörökség, kulturális politika, múzeum, múzeum közönségkapcsolatai, városarculat, múzeumpedagógia, urbanisztika, informatika, Magyarország, Európai Unió

"UNESCO has become a strong advocate for promoting the idea of preserving and displaying unique human treasures of universal value... Governments that sign the Convention realize that it brings responsibilities and duties to conserve not only the World Heritage sites situated on their territory, but also to protect their national heritages."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13298   2014-09-19

Szalánczvár eredete és nevezetesebb eseményei / Forgách József ; közreadó Forgách László, Forgách István

Helytörténet, helyismeret, Genealógia, családtörténet
helytörténet, vár, várrom, Szalánc, Magyarország, 10-17.sz.

"A Szalánczi vár épitési koráról nincs biztos tudomásunk, csak annyit tudunk, hogy első birtokosai az Aba nemzetség leszármazói voltak, kiknek első ősei Ed és Edőmér kun vezérek, Árpád vezérlő fejedelemhez csatlakozva, hiven segitették őt a honfoglalás nagy munkájában."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13297   2014-09-19

A Csallóköz-szerdahelyi casino könyvtári jegyzéke

Katalógusok, Könyvtártörténet, Művelődéstörténet
könyvkatalógus, olvasókör, társasági élet, művelődéstörténet, Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó, Dunaszerdahely

"De monarchia et S. Corona R. Hungariae - Petr. de Réva
Notitia rerum hungaricarum - C. F. Palma
A világ ritkaságai - Farkas Fer.
Hunyadiak kora Magyarországon - Gr. Teleki J."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13296   2014-09-18                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

AKADÁLYMENTES:
http://vmek.oszk.hu

 

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom