Akadálymentes, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

iGlue (in4 Kft)

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió
Elektronikus Könyvkiadó

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Akadálymentes, szöveges felület 
Text-based, accessible interface
12403 dokumentum

MOBIL EPA

A mobilra optimalizált MEK után elkészült az EPA mobil felülete is az m.epa.oszk.hu címen, ami az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis rendszerben tárolt ill. katalogizált kiadványok: folyóiratok, magazinok, újságok hírlevelek stb. közötti keresést és böngészést könnyíti meg okostelefonokon és táblagépeken. Az archivált kiadványok esetében a tartalomjegyzékek szintjéig terjed a mobilra optimalizált felület, onnantól már az EPA akadálymentesített változata jelenik meg. Maguk a kiadványok pedig az eredeti PDF vagy HTML formátumban nézhetők meg.

LibreLogo oktatási segédanyag : A teknőcgrafikától a programozáséretségiig / Lakó Viktória

Programozás, Informatika az oktatásban
programnyelv, programozás, számítógépes grafika, felhasználói program, szabad szoftver

"Az első teknőc, amelyet Irvingnek neveztek, valódi robot volt, amelyet rádióval lehetett irányítani.... A LibreLogóban szintén egy teknőcöt fogunk irányítani különböző parancsokkal. A teknőcnek egy toll van a hasa alatt, amellyel nyomot hagy maga után a papíron, tehát a mozgatásával különböző ábrákat rajzoltathatunk vele."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12781   2014-04-18

Est : Tar Károly felnégyelt és elmentett összes-verseiből / Tar Károly

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, Svédország, 21. sz.

"Kenyérdúcos hajnalom,
jöjj el értem nyugalom.
Tégy elém jó nagykaréjt,
ne féljem az üres éjt."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12780   2014-04-18

Erdőn, mezőn : Röviditett kiadás az ifjuság számára / Bársony István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Kora reggel volt. A nyár egész ragyogó pompáját kifejtette; a kertben még nem hervadoztak a virágok, nem sütött elég régóta a nap, hogy felszikkaszthatta volna rólok a harmatot. Alig néhány lépésnyire a háztól, kínálkozott az erdei árnyék, onnan kezdve sok ezer holdon csupa lomb, csupa erdő volt a terület."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12779   2014-04-18

Bethlen Gábor fejedelem végrendelete / Bethlen Gábor ; közreadó Koncz József

Magyar történelem 1527-1790, Genealógia, családtörténet
magyar történelem, Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1580-1629), végrendelet, Erdély, 16-17. sz.

"Atyám fiaitól, híveimtől intetvén, nem hagytam szintén utolsó órámra Dispositiomat: akarván azért tisztemnek ebből is eleget tenni hazámhoz és benne levő hiveimhez való szeretetemet igyekezvén declárálni, az ide alább specificált intéseket hozzájok sincerus affectusomból akarván tenni..."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12778   2014-04-18

A várakozó / John Galsworthy ; fordító Bálint György

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19-20. sz.

"A legtöbbeteknek már nincs is Condafordja, ahova elvonulhat meghalni. De azért mégis mély gyökereitek vannak és él bennetek a kötelességtudás. Belőlem mind a kettő hiányzik. Ennek talán az az oka, hogy félig francia származású vagyok. Apám családjának, a Forsyte-nemzetségnek talán vannak gyökerei, de hiányzik belőle a kötelességérzet."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12777   2014-04-18

A keresztyéni tökelletes eletre intö tíz hétre rendeltetet nyolczuan elmélkedések, tanuságokkal es könyörgésekkel, a Kristus Jesvs szenuedéséröl külömbféle üduösséges dolgokról a Szent Irásból / Kopcsányi Márton

Régi magyar szövegemlékek, Keresztény vallások
régi nyomtatvány, kereszténység, katolikus egyház, bibliamagyarázat, elmélkedés, 16-17. sz.

"Gondollyad, hogy midön a' vilag Vra, a' halálhoz közelgetne, mint egy meg haló chelédes ember, testamentomat tön, és az ö testének és vérének draga örökségét szerelmes fiai közzé osztá. Nem táplál immar Manna eledellel, sem a' kösziklából származó vizzel, mint az ö törvénybe chelekedék Moyses által..."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12775   2014-04-17

Keresztyeni imadsagos keonyv, melybe szep aytatos keoneorgesek, haladasok es tanvsagoc foglaltatnac / Pázmány Péter

Régi magyar szövegemlékek, Keresztény vallások
régi nyomtatvány, kereszténység, katolikus egyház, imakönyv, 16-17. sz.

"Az felseges Isten, Zacharias Propheta altal reghen azt ighirte, hogy a kinec sziuét a Christus altal, ki eonteot Z. Lelec Isten, megh szallia, azt Isteni keonieorgésre, aytatos es buzgo imadkozásra tanittia, s' fel geriezti..."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12774   2014-04-17

Kelták a Kárpátmedencében : Leletanyag / Hunyady Ilona

Régészet, Muzeológia, műemlékvédelem
kelták, ókori népek történelme, régészeti lelőhely, régészeti lelet, Kárpát-medence, ókor

"A kőszegi határban 1 méter mélységben munkások egy nagyobb vasleletet találtak, melyet Darnay ismertet. Kora vaskori, kelta és középkori leletek keveredtek össze. Kelta jellegű a leletben néhány vasolló és kardkötő lánc. A lelet ma a keszthelyi múzeumban D 2969-30l6 sz. alatt található."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12772   2014-04-17

Szandrosz király legendája / Oberling Éva ; illusztrátor Markovics Ágota

Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Messze földön sok száz évvel ezelőtt élt egyszer egy hatalmas király, Szandrosz. Mérhetetlen vagyona volt, és mindene, amit emberi halandó csak elképzelhetett. Azonban mégsem volt boldog, és ráadásul nagyon unatkozott. A birodalom dolgaival nemigen törődött, tanácsadói és miniszterei mindent elvégeztek helyette."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12771   2014-04-17

Campianvs Edmondnac, Iesvs neve alat vitezkedet theologusnak es nem régen Angliaban az közönséghes keresztien hitért martyromsaggal koronazotnac tiz magiarul irot okai... / Balassi Bálint

Régi magyar szövegemlékek, Keresztény vallások
régi nyomtatvány, kereszténység, katolikus egyház, jezsuiták, anglikán egyház, hitvita, ellenreformáció, hitvédelem, 16. sz.

"Ez el mult eztendöben, midön eletemnek szerzeti es regulaia szerint, ismet es szigetben hatták volna hogy iöiek, talalék nem keuesbel kegietlemb habokat az Angliay parton, mit az kit az Oceanum tengeren hátàm megeth háttàm vala."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12770   2014-04-17

A királytigris : Regény / Bársony István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Leóna megborzongott. Sokszor, ha magányos álmodozása közben Emilre gondolt (és ugyan mikor nem gondolt rá?), maga elé képzelte kedvesét, kissé lágy szépségével, kábitó tekintetével, megejtő simulásával, hizelkedésével, ami mind olyan macskaszerünek tetszett; olyannak, amitől félni kell és ami mégis élvezetes."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12769   2014-04-17

Vocabularium, in quo plurima hungaricis vocibus consona variarum linguarum vocabula collegit Sámuel Gyarmathi = Szótár, mellyben sok magyar szókhoz hasonló hangú idegen nyelvbeli szókat rendbe szedett Gyarmathi Sámuel / Gyarmathi Sámuel

Többnyelvű általános szótárak
idegen szó, többnyelvű szótár, nyelvjárás, székelyek

"Korso, fazék, szilke, röstölő, porzsolo, ráto, bögre, tsupor, tsanak, L. amphora, olla, catinus, lebes, arceolus, I. korsol, korsolich, R. korlsa, gorsok, Se. korcsag, S. krcak, D. varcs, Ga. cruche, It. orcio, Grae. kraessos."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12768   2014-04-16

Két út van / Abonyi Sándor

Keresztény vallások
kereszténység, egyház, bibliamagyarázat

"A farizeusok és Jézus két egymástól teljesen eltérő és más irányba tartó »úton« jártak. Így van ez velünk hívőkkel is. Mindannyian ugyanazt az Igét olvassuk, és a mindennapi életünk során ugyanazt az Atyát és Jézust szeretnénk követni, de sokszor mégis más, egymástól teljesen eltérő utakon járunk."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12767   2014-04-16                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár

 

iWiW:
Klub    Kereső

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

AKADÁLYMENTES:
http://vmek.oszk.hu

 

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom