Nádasdy Ferenc
Gróf Nádasdy Ferenc táborszernagy, horvát-szlavón bán
- rézmetszet, 1708
Magyar művelődéstörténet 4. kötet. Barokk és felvilágosodás.
Főszerkesztő: Domanovszky Sándor
Magyar Történelmi Társulat, Budapest, é.n. 260. oldal utáni tábla.
Magyar Nemzeti Múzeum, TKCS, Budapest