12915.htm

CÍMSZÓ: Leitner-Lukács

SZEMÉLYNÉV: Leitner-Lukács Zoltán

SZÓCIKK: Leitner-Lukács Zoltán, író és publicista, szül. Nagyváradon 1896. Ügyvezető elnöke az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség nagyváradi csoportjának. Szerkesztője volt a zsidó Renaissance könyvtárnak és számos cikke jelent meg zsidó és nemzsidó irodalmi egyéniségekről. Egy évig szerkesztette a konzervatív cionisták lapját, a Mizrachit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2915. címszó a lexikon => 529. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12915.htm

CÍMSZÓ: Leitner-Lukács

SZEMÉLYNÉV: Leitner-Lukács Zoltán

SZÓCIKK: Leitner-Lukács Zoltán, író és publicista, szül. Nagyváradon 1896. Ügyvezető elnöke az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség nagyváradi csoportjának. Szerkesztője volt a zsidó Renaissance könyvtárnak és számos cikke jelent meg zsidó és nemzsidó irodalmi egyéniségekről. Egy évig szerkesztette a konzervatív cionisták lapját, a Mizrachit.

12915.ht

CÍMSZÓ Leitner-Lukác

SZEMÉLYNÉV Leitner-Lukác Zoltá

SZÓCIKK Leitner-Lukác Zoltán ír é publicista szül Nagyvárado 1896 Ügyvezet elnök a Erdély Zsid Nemzet Szövetsé nagyvárad csoportjának Szerkesztőj vol zsid Renaissanc könyvtárna é számo cikk jelen me zsid é nemzsid irodalm egyéniségekről Eg évi szerkesztett konzervatí cionistá lapját Mizrachit

12915.h

CÍMSZ Leitner-Luká

SZEMÉLYNÉ Leitner-Luká Zolt

SZÓCIK Leitner-Luká Zoltá í publicist szü Nagyvárad 189 Ügyveze elnö Erdél Zsi Nemze Szövets nagyvára csoportjána Szerkesztő vo zsi Renaissan könyvtárn szám cik jele m zsi nemzsi irodal egyéniségekrő E év szerkesztet konzervat cionist lapjá Mizrachi

12915.

CÍMS Leitner-Luk

SZEMÉLYN Leitner-Luk Zol

SZÓCI Leitner-Luk Zolt publicis sz Nagyvára 18 Ügyvez eln Erdé Zs Nemz Szövet nagyvár csoportján Szerkeszt v zs Renaissa könyvtár szá ci jel zs nemzs iroda egyéniségekr é szerkeszte konzerva cionis lapj Mizrach

12915

CÍM Leitner-Lu

SZEMÉLY Leitner-Lu Zo

SZÓC Leitner-Lu Zol publici s Nagyvár 1 Ügyve el Erd Z Nem Szöve nagyvá csoportjá Szerkesz z Renaiss könyvtá sz c je z nemz irod egyéniségek szerkeszt konzerv cioni lap Mizrac

1291

CÍ Leitner-L

SZEMÉL Leitner-L Z

SZÓ Leitner-L Zo public Nagyvá Ügyv e Er Ne Szöv nagyv csoportj Szerkes Renais könyvt s j nem iro egyénisége szerkesz konzer cion la Mizra