12979.htm

CÍMSZÓ: Ligeti

SZEMÉLYNÉV: Ligeti Sándor

SZÓCIKK: L. Sándor, szociológus, szül. Kaposváron, 1890. Kereskedelmi tanulmányokat végzett és jogi doktorátust szerzett. Megalapítója a dicsőszentmártoni Kereskedelmi és Iparbanknak és a Cartea Romaneasca küküllőmegyei vállalatának. A társadalmi gazdaság dinamikája és Az erkölcs keletkezése és fejlődése c. szociológiai tanulmánya figyelmet keltett. Munkatársa a Korunk c. társadalomtud. folyóiratnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2979. címszó a lexikon => 535. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12979.htm

CÍMSZÓ: Ligeti

SZEMÉLYNÉV: Ligeti Sándor

SZÓCIKK: L. Sándor, szociológus, szül. Kaposváron, 1890. Kereskedelmi tanulmányokat végzett és jogi doktorátust szerzett. Megalapítója a dicsőszentmártoni Kereskedelmi és Iparbanknak és a Cartea Romaneasca küküllőmegyei vállalatának. A társadalmi gazdaság dinamikája és Az erkölcs keletkezése és fejlődése c. szociológiai tanulmánya figyelmet keltett. Munkatársa a Korunk c. társadalomtud. folyóiratnak.

12979.ht

CÍMSZÓ Liget

SZEMÉLYNÉV Liget Sándo

SZÓCIKK L Sándor szociológus szül Kaposváron 1890 Kereskedelm tanulmányoka végzet é jog doktorátus szerzett Megalapítój dicsőszentmárton Kereskedelm é Iparbankna é Carte Romaneasc küküllőmegye vállalatának társadalm gazdasá dinamikáj é A erkölc keletkezés é fejlődés c szociológia tanulmány figyelme keltett Munkatárs Korun c társadalomtud folyóiratnak

12979.h

CÍMSZ Lige

SZEMÉLYNÉ Lige Sánd

SZÓCIK Sándo szociológu szü Kaposváro 189 Kereskedel tanulmányok végze jo doktorátu szerzet Megalapító dicsőszentmárto Kereskedel Iparbankn Cart Romaneas küküllőmegy vállalatána társadal gazdas dinamiká erköl keletkezé fejlődé szociológi tanulmán figyelm keltet Munkatár Koru társadalomtu folyóiratna

12979.

CÍMS Lig

SZEMÉLYN Lig Sán

SZÓCI Sánd szociológ sz Kaposvár 18 Kereskede tanulmányo végz j doktorát szerze Megalapít dicsőszentmárt Kereskede Iparbank Car Romanea küküllőmeg vállalatán társada gazda dinamik erkö keletkez fejlőd szociológ tanulmá figyel kelte Munkatá Kor társadalomt folyóiratn

12979

CÍM Li

SZEMÉLY Li Sá

SZÓC Sán szocioló s Kaposvá 1 Keresked tanulmány vég doktorá szerz Megalapí dicsőszentmár Keresked Iparban Ca Romane küküllőme vállalatá társad gazd dinami erk keletke fejlő szocioló tanulm figye kelt Munkat Ko társadalom folyóirat

1297

CÍ L

SZEMÉL L S

SZÓ Sá szociol Kaposv Kereske tanulmán vé doktor szer Megalap dicsőszentmá Kereske Iparba C Roman küküllőm vállalat társa gaz dinam er keletk fejl szociol tanul figy kel Munka K társadalo folyóira