14178.htm

CÍMSZÓ: Rosenthal

SZEMÉLYNÉV: Rosenthal Dávid

SZÓCIKK: Rosenthal, 1. Dávid, festő, szül.Pesten 1820., megh.u.o. 185l. Önkezével vetett véget életének. 16 éves korában a bécsi Képzőművészeti Akadémia, növendéke lett,majd Párisban képezte magát tovább. Visszatérve, valami megfontolatlan elszólása miatt a pesti rendőrség letartóztatta, mire ö a börtönben felakasztotta, más verzió szerint foszforral megmérgezte magát. Hogy mi volt a rendőrség gyanúja ellene, nem lehet tudni, mert a gyanúsak listáján nem szerepelt. Képe Délutáni pihenö címen ki volt Pesten állítva. Ezen a képen nem Dávidnak, hanem Constantinnak nevezi magát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4178. címszó a lexikon => 753. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14178.htm

CÍMSZÓ: Rosenthal

SZEMÉLYNÉV: Rosenthal Dávid

SZÓCIKK: Rosenthal, 1. Dávid, festő, szül.Pesten 1820., megh.u.o. 185l. Önkezével vetett véget életének. 16 éves korában a bécsi Képzőművészeti Akadémia, növendéke lett,majd Párisban képezte magát tovább. Visszatérve, valami megfontolatlan elszólása miatt a pesti rendőrség letartóztatta, mire ö a börtönben felakasztotta, más verzió szerint foszforral megmérgezte magát. Hogy mi volt a rendőrség gyanúja ellene, nem lehet tudni, mert a gyanúsak listáján nem szerepelt. Képe Délutáni pihenö címen ki volt Pesten állítva. Ezen a képen nem Dávidnak, hanem Constantinnak nevezi magát.

14178.ht

CÍMSZÓ Rosentha

SZEMÉLYNÉV Rosentha Dávi

SZÓCIKK Rosenthal 1 Dávid festő szül.Peste 1820. megh.u.o 185l Önkezéve vetet vége életének 1 éve korába bécs Képzőművészet Akadémia növendék lett,maj Párisba képezt magá tovább Visszatérve valam megfontolatla elszólás miat pest rendőrsé letartóztatta mir börtönbe felakasztotta má verzi szerin foszforra megmérgezt magát Hog m vol rendőrsé gyanúj ellene ne lehe tudni mer gyanúsa listájá ne szerepelt Kép Délután pihen címe k vol Peste állítva Eze képe ne Dávidnak hane Constantinna nevez magát

14178.h

CÍMSZ Rosenth

SZEMÉLYNÉ Rosenth Dáv

SZÓCIK Rosentha Dávi fest szül.Pest 1820 megh.u. 185 Önkezév vete vég életéne év koráb béc Képzőművésze Akadémi növendé lett,ma Párisb képez mag továb Visszatérv vala megfontolatl elszólá mia pes rendőrs letartóztatt mi börtönb felakasztott m verz szeri foszforr megmérgez magá Ho vo rendőrs gyanú ellen n leh tudn me gyanús listáj n szerepel Ké Délutá pihe cím vo Pest állítv Ez kép n Dávidna han Constantinn neve magá

14178.

CÍMS Rosent

SZEMÉLYN Rosent Dá

SZÓCI Rosenth Dáv fes szül.Pes 182 megh.u 18 Önkezé vet vé életén é korá bé Képzőművész Akadém növend lett,m Páris képe ma tová Visszatér val megfontolat elszól mi pe rendőr letartóztat m börtön felakasztot ver szer foszfor megmérge mag H v rendőr gyan elle le tud m gyanú listá szerepe K Délut pih cí v Pes állít E ké Dávidn ha Constantin nev mag

14178

CÍM Rosen

SZEMÉLY Rosen D

SZÓC Rosent Dá fe szül.Pe 18 megh. 1 Önkez ve v életé kor b Képzőművés Akadé növen lett, Pári kép m tov Visszaté va megfontola elszó m p rendő letartózta börtö felakaszto ve sze foszfo megmérg ma rendő gya ell l tu gyan list szerep Délu pi c Pe állí k Dávid h Constanti ne ma

1417

CÍ Rose

SZEMÉL Rose

SZÓ Rosen D f szül.P 1 megh Önke v élet ko Képzőművé Akad növe lett Pár ké to Visszat v megfontol elsz rend letartózt bört felakaszt v sz foszf megmér m rend gy el t gya lis szere Dél p P áll Dávi Constant n m