14228.htm

CÍMSZÓ: Rubovics

SZEMÉLYNÉV: Rubovics Márk

SZÓCIKK: Rubovics Márk, festő, szül. Budapesten 1867. Tanulmányait a mintarajziakolában kezdte, azután Bécsben, Berlinben és Parisban dolgozott. Biharival, Karlovazkyval együtt 1891. magán festőiskolát tartott fönn. Egy ideig a Nemzeti Szalon mütárosa volt. A Műcsarnokban állított ki először. Gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban. Kisméretű életképeket (Érdekes olvasmány), tájképeket (Eső után) és csendéleteket fest.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4228. címszó a lexikon => 758. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14228.htm

CÍMSZÓ: Rubovics

SZEMÉLYNÉV: Rubovics Márk

SZÓCIKK: Rubovics Márk, festő, szül. Budapesten 1867. Tanulmányait a mintarajziakolában kezdte, azután Bécsben, Berlinben és Parisban dolgozott. Biharival, Karlovazkyval együtt 1891. magán festőiskolát tartott fönn. Egy ideig a Nemzeti Szalon mütárosa volt. A Műcsarnokban állított ki először. Gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban. Kisméretű életképeket Érdekes olvasmány , tájképeket Eső után és csendéleteket fest.

14228.ht

CÍMSZÓ Rubovic

SZEMÉLYNÉV Rubovic Már

SZÓCIKK Rubovic Márk festő szül Budapeste 1867 Tanulmányai mintarajziakolába kezdte azutá Bécsben Berlinbe é Parisba dolgozott Biharival Karlovazkyva együt 1891 magá festőiskolá tartot fönn Eg idei Nemzet Szalo mütáros volt Műcsarnokba állítot k először Gyűjteménye kiállítás vol Nemzet Szalonban Kisméret életképeke Érdeke olvasmán tájképeke Es utá é csendéleteke fest

14228.h

CÍMSZ Rubovi

SZEMÉLYNÉ Rubovi Má

SZÓCIK Rubovi Már fest szü Budapest 186 Tanulmánya mintarajziakoláb kezdt azut Bécsbe Berlinb Parisb dolgozot Bihariva Karlovazkyv együ 189 mag festőiskol tarto fön E ide Nemze Szal mütáro vol Műcsarnokb állíto előszö Gyűjtemény kiállítá vo Nemze Szalonba Kismére életképek Érdek olvasmá tájképek E ut csendéletek fes

14228.

CÍMS Rubov

SZEMÉLYN Rubov M

SZÓCI Rubov Má fes sz Budapes 18 Tanulmány mintarajziakolá kezd azu Bécsb Berlin Paris dolgozo Bihariv Karlovazky egy 18 ma festőisko tart fö id Nemz Sza mütár vo Műcsarnok állít elősz Gyűjtemén kiállít v Nemz Szalonb Kismér életképe Érde olvasm tájképe u csendélete fe

14228

CÍM Rubo

SZEMÉLY Rubo

SZÓC Rubo M fe s Budape 1 Tanulmán mintarajziakol kez az Bécs Berli Pari dolgoz Bihari Karlovazk eg 1 m festőisk tar f i Nem Sz mütá v Műcsarno állí elős Gyűjtemé kiállí Nem Szalon Kismé életkép Érd olvas tájkép csendélet f

1422

CÍ Rub

SZEMÉL Rub

SZÓ Rub f Budap Tanulmá mintarajziako ke a Béc Berl Par dolgo Bihar Karlovaz e festőis ta Ne S müt Műcsarn áll elő Gyűjtem kiáll Ne Szalo Kism életké Ér olva tájké csendéle