15074.htm

CÍMSZÓ: Tipary

SZEMÉLYNÉV: Tipary Dezső

SZÓCIKK: Tipary Dezső*, festő és grafikus, szül. Horvátiban 1887. A fővárosi iparrajziskolában, majd a mintarajziskolában tanult. Dolgozott Münchenben és Nagybányán is. A Nemzeti Szalon 1908. évi kiállításán állami grafikai díjat nyert. A Műcsarnok 1909. évi tavaszi kiállításán állított ki először linoleummetszeteket és rézkarcokat. Legutóbb főleg tájképeket festett a posztimpresszionisták kötött stílusában (Esztergomi képek) Egy sorozat rézkarca van a Szépművészeti Múzeumban.. F. B.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5074. címszó a lexikon => 896. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15074.htm

CÍMSZÓ: Tipary

SZEMÉLYNÉV: Tipary Dezső

SZÓCIKK: Tipary Dezső*, festő és grafikus, szül. Horvátiban 1887. A fővárosi iparrajziskolában, majd a mintarajziskolában tanult. Dolgozott Münchenben és Nagybányán is. A Nemzeti Szalon 1908. évi kiállításán állami grafikai díjat nyert. A Műcsarnok 1909. évi tavaszi kiállításán állított ki először linoleummetszeteket és rézkarcokat. Legutóbb főleg tájképeket festett a posztimpresszionisták kötött stílusában Esztergomi képek Egy sorozat rézkarca van a Szépművészeti Múzeumban.. F. B.

15074.ht

CÍMSZÓ Tipar

SZEMÉLYNÉV Tipar Dezs

SZÓCIKK Tipar Dezső* fest é grafikus szül Horvátiba 1887 főváros iparrajziskolában maj mintarajziskolába tanult Dolgozot Münchenbe é Nagybányá is Nemzet Szalo 1908 év kiállításá állam grafika díja nyert Műcsarno 1909 év tavasz kiállításá állítot k előszö linoleummetszeteke é rézkarcokat Legutób főle tájképeke festet posztimpresszionistá kötöt stílusába Esztergom képe Eg soroza rézkarc va Szépművészet Múzeumban. F B

15074.h

CÍMSZ Tipa

SZEMÉLYNÉ Tipa Dez

SZÓCIK Tipa Dezső fes grafiku szü Horvátib 188 főváro iparrajziskolába ma mintarajziskoláb tanul Dolgozo Münchenb Nagybány i Nemze Szal 190 é kiállítás álla grafik díj nyer Műcsarn 190 é tavas kiállítás állíto elősz linoleummetszetek rézkarcoka Legutó fől tájképek feste posztimpresszionist kötö stílusáb Esztergo kép E soroz rézkar v Szépművésze Múzeumban

15074.

CÍMS Tip

SZEMÉLYN Tip De

SZÓCI Tip Dezs fe grafik sz Horváti 18 fővár iparrajziskoláb m mintarajziskolá tanu Dolgoz München Nagybán Nemz Sza 19 kiállítá áll grafi dí nye Műcsar 19 tava kiállítá állít elős linoleummetszete rézkarcok Legut fő tájképe fest posztimpresszionis köt stílusá Eszterg ké soro rézka Szépművész Múzeumba

15074

CÍM Ti

SZEMÉLY Ti D

SZÓC Ti Dez f grafi s Horvát 1 fővá iparrajziskolá mintarajziskol tan Dolgo Münche Nagybá Nem Sz 1 kiállít ál graf d ny Műcsa 1 tav kiállít állí elő linoleummetszet rézkarco Legu f tájkép fes posztimpresszioni kö stílus Eszter k sor rézk Szépművés Múzeumb

1507

CÍ T

SZEMÉL T

SZÓ T De graf Horvá főv iparrajziskol mintarajzisko ta Dolg Münch Nagyb Ne S kiállí á gra n Műcs ta kiállí áll el linoleummetsze rézkarc Leg tájké fe posztimpresszion k stílu Eszte so réz Szépművé Múzeum