Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
17573 documents

New Europe, old jails : The European integration of Romanian penitentiary culture and civilization / Bruno Ştefan ; fordító Ehren Schimmel, Elena Iuliana Busca, Jim Brown

Büntetésvégrehajtás, Deviancia, bűnözés, Büntetőjog, Folklorisztika, Életmód, szokások
börtönügy, büntetésügy, börtönszocializáció, bűnügyi néprajz, szubkultúra, szociológiai vizsgálat, kritikai elemzés, Románia, ezredforduló

"In spite of all impediments, Romanian prisons have to follow the general European tendency of opening toward society and humanization of the detention regime. The changes that will occur will raise the public visibility of prisons, which will lead to an increase in social reactions."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17976   2018-03-21

Vámpírhistória 2. / Cathrin Smith

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Kortárs magyar irodalom
fantasy, magyar irodalom, 21. sz.

"Lora Jankins vagyok, vagyis, az új nevemen, Lizzy Hope, mivel új személyazonosságot kellett felvennem. És marha nyugodtan éltem egészen addig, amíg vámpírrá nem változtam. Onnan kezdődtek ugyanis a bonyodalmak. Felbukkant Ő: William Blair, aki közölte velem, hogy vámpírrá fogok változni, és mit ad Isten! Tényleg az lettem."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17975   2018-03-21

Vámpírhistória / Cathrin Smith

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Kortárs magyar irodalom
fantasy, magyar irodalom, 21. sz.

"A felismerés nem sokkal azelőtt kezdődött, hogy találkoztam az elsővel. Gyerekkorom óta nem bírtam az erős napsütést, de ez még rendben is volt. Senki sem szereti, ha égeti a Nap. De aztán a következő jel is feltűnt: az éles hallás. ... Soha nem említettem ezt senkinek, egyszerű dolgozó nő voltam csupán..."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17974   2018-03-21

Vakációs mesetár / Tar Károly ; illusztrátor Soó Zöld Margit

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Határontúli magyar irodalom
népmese, határon túli magyar irodalom, 20. sz.

"Élt egyszer fenn a Déli-Kárpátokban egy öregember és egy öregasszony. Gombán éltek, áfonyán és málnán. Egy szép napon elment az öregember málnát szedni, de a szokásosnál több ideig volt oda, az öregasszony idegeskedett, kiült a ház elé, és azon gondolkodott vajon nem esett-e baja élete párjának."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17997   2018-03-21

Elméleti jogtudomány : Körkép, dilemmák, útkeresések / Varga Csaba

Jogtudomány általában, Emberi jogok, Tudománytörténet, Társadalomfilozófia
jogtudomány, jogelmélet, jogfilozófia, jogalkalmazás, jogdogmatika, emberi jog, Kelsen, Hans (1881-1973), Hart, Herbert Lionel Adolphus (1907-1992)

"Megértésünk helyezi el és láttatja a jogot adott jelenségformában, s ugyanaz a megértés, mely adott szinten és módon társadalmiságunkban jogot érzékeltet velünk, más szinten és módon viszont jogfilozófiát - és ez a jog és ez a jogfilozófia egymás közt a kapcsolatuknak megfelelő szinten és módon kommunikálhat is egymással."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17995   2018-03-21

Parkok és kertek Pesten és Budán : Pesti László és Tarjányi Ferenc leírásai Budapest nevezetes kertjeiről / Pesti László, Tarjányi Ferenc ; illusztrátor Fery Antal, Kőnig Róbert, Kerékgyártó László

Magyarországi látnivalók, Helytörténet, helyismeret
kert, park, zöld felület, növény, flóra, Budapest

"Az 1700-as években a közönség a kerttől hangulatok kifejezését várta. E kívánalom a szentimentális kertben valósult meg, melynek hazánkban Petri Bernhard a legkiválóbb mestere. Báró Orczy Lőrinc is őt bízta meg pesti kertjének tervezésével, a munkát fia, báró Orczy László tette teljessé, a kert 1794-ben készült el."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17973   2018-03-20

Secuii şi românii : Evolutia unei neintelegeri / Bruno Ştefan

Szociálpszichológia, Kisebbségek, Magyar történelem általában, Európai országok történelme
székelyek, határon túli magyarság, románok, etnikai ellentét, nemzettudat, nacionalizmus, nemzetiségi kérdés, kapcsolattörténet, Székelyföld, Kovászna megye, Hargita megye, Erdély, Románia, 19-20. sz.

"Pentru a completa tabloul relaţiilor interetnice din perioada interbelică, trebuie să mai spunem că Partidul Maghiar avea o orientare clară spre stânga socialistă şi comunistă."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17972   2018-03-20

Dimensiunile urii interetnice în Secuime / Anca Suditu, Diana Niţescu, Andreea Mihalcea, Corneliu Ştefan Liţă, Eugen Androsiac ; szerkesztő Bruno Ştefan

Kulturális antropológia, Kisebbségek, Magyar történelem általában, Európai országok történelme, Vallásszociológia, Oktatáspolitika, oktatásügy
székelyek, határon túli magyarság, románok, etnikai ellentét, nemzettudat, nacionalizmus, nemzetiségi kérdés, vallási elkülönülés, interkulturális kapcsolat, kapcsolattörténet, nemzetiségi oktatás, Székelyföld, Kovászna megye, Hargita megye, Erdély, Románia

"Una din primele constatări referitoare la relaţiile dintre români şi secui este că ambele etnii depun un efort uriaş pentru scrierea şi rescrierea istoriei lor, pentru construcţia şi reconstrucţia sinelui etnic. În interiorul arcului carpatic istoria cu cât este mai veche cu atât este mai contemporană."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17971   2018-03-20

Magyarországban, s az ahoz tartozó részekben levő boldogs. Szűz Mária kegyelemképeinek rövid leirása / Jordánszky Elek

Keresztény vallások, Festészet, grafika, Művészettörténet, Művelődéstörténet, Helytörténet, helyismeret, Építőművészet
vallási ábrázolás, kegykép, kegyhely, szentek kultusza, keresztény művészet, római katolikus egyház, művészettörténet, templom, építészettörténet, csoda, országismeret, Mária (Jézus anyja), Magyarország, 15-18. sz.

"... Sok betegek, az orvosoktól már elhagyatva levén, az egerszalóki szüz Máriához tevén fogadást, azonnal meggyógyultak, mások pedig lelki s testi szükségeikben kivánt enyhülést e sz. helyen leltek. Mirenézve az 1810-ki egyházi látogatás, e képet kegyelemképnek nevezi, néhai első érsek, Fuchs Ferencz alatt."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17968   2018-03-20

Kedves könyveim könyve / Tar Károly

Kritika, Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
könyvismertetés, irodalomkritika, recenzió, irodalmi élet, magyar irodalom, erdélyi magyar irodalom, Svédország, Erdély, 20-21. sz.

"A romániai magyar irodalomban - hála a megnövekedett átlagos életkornak - még számottevő erőt képviselnek az idősebbek, akik maguk is ott bábáskodtak irodalmunk kezdeteinél. Adott tehát a nagy lehetőség, hogy segítségükkel a múlt hibáinak ismétlődését elkerüljük."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17993   2018-03-20

Szeretők vagy feleség : Kisregény / Finta István ; szerkesztő Finta Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Tehát csütörtökön az anyakönyvvezető előtt Dimitru Petreszku feleségül veszi Szekeres Judit kisasszonyt; nem pedig Péterffy Demeter gróf Hahóthy Enikőt, hogy aztán Enikő Demeterrel hányszor csalja meg Jutkát, ez a ti dolgotok, hogy ez nem lesz megoldhatatlan feladat."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17967   2018-03-19

A közoktatás indikátorrendszere, 2017 / Hajdu Tamás, Hermann Zoltán, Horn Dániel, Varga Júlia ; szerkesztő Varga Júlia

Oktatáspolitika, oktatásügy, Művelődésszociológia, Gyermekek, ifjúság, Ágazati gazdaságtan, Statisztikai évkönyvek
közoktatás, oktatásügy, oktatáskutatás, oktatási rendszer, oktatásszociológia, oktatás-gazdaságtan, input-output elemzés, statisztikai elemzés, Magyarország, 21. sz.

"A ráfordításindikátorok első, B1. csoportja a pénzügyi ráfordításokat méri, ezek az indikátorok az oktatási kiadások időbeli alakulását mutatják be és a fajlagos kiadások iskolák közötti különbségeiről adnak képet. A második, B2. csoport a közoktatási rendszer emberi erőforrásait vizsgálja."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17966   2018-03-19

Félpohár aszú gyertyafényben / Soós Katalin ; szerkesztő Zsoldos Árpád, Zsoldos Adrienn

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Télen születtem. Akkor lőttek is, ezért Manyu biztos helyre vitte a testvéreimet. Azt mondta, visszajön értem is. Így most várok. Régóta. És fázom is. Senki nem jár errefelé. De mégis! Két kislány jön. Arról beszélgetnek, hogy sokáig nem kellett iskolába menni és most miért kell egy másik iskolában tanulniuk majd?"

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17965   2018-03-19                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2018.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic