Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a felkerülés vagy az utolsó jelentős módosítás időpontját jelzi (ezért előfordulhat, hogy egy régebbi, de nemrég frissített mű újra megjelenik az újdonságok között). A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani, de ekkor csak sorszám szerint fog menni a lapozás. Ha szeretné minden hónap elején levélben megkapni az új művek listáját, akkor iratkozzon fel a HÍRLEVELÜNKRE.


A találatok száma: 16481
[16904] Lengyel Tamás: Klapka György emlékiratai és emigrációs működése 
http://mek.oszk.hu/16900/16904
2017-05-17
[16899] Hamary Dániel: Komáromi napok 1849-ben, Klapka György honvédtábornok alatt 
http://mek.oszk.hu/16800/16899
2017-05-17
[16894] La plaque commémorative Klapka à Genève inaugurée le 10 Juillet 1908 par la Hungaria Société des Étudiants Hongrois à Genève
http://mek.oszk.hu/16800/16894
2017-05-17
[16888] Klapka György: Emlékeimből 
http://mek.oszk.hu/16800/16888
2017-05-17
[16861] Krivácsy József: Görgey és Klapka 
vagy Az 1848/9-ki önvédelmi harcz

http://mek.oszk.hu/16800/16861
2017-05-17
[16860] Vajda Emil: Komárom hőse 
http://mek.oszk.hu/16800/16860
2017-05-17
[16859] Klapka György: Klapka György temesvári barátai és polgártársaihoz 
http://mek.oszk.hu/16800/16859
2017-05-17
[16858] Bulla György - Zámbelli Lajos: Pöltenberg Ernő és a kápolnai csata 
Klapka tbk. czáfolatául

http://mek.oszk.hu/16800/16858
2017-05-17
[16832] Klapka György: Memoirs of the war of independence in Hungary 
http://mek.oszk.hu/16800/16832
2017-05-17
[16827] Szilágyi Sándor: A magyar forradalom férfiai 1848/1849-ből 
http://mek.oszk.hu/16800/16827
2017-05-17
[16826] Klapka György: Aus meinen Erinnerungen 
http://mek.oszk.hu/16800/16826
2017-05-17
[16363] Pesty Frigyes: Pesty Frigyes helynévgyűjteménye, 1864-1865 
Székelyföld és térsége

http://mek.oszk.hu/16300/16363
2017-05-16
[16890] Salgó Ernő: Írók és színdarabok 
http://mek.oszk.hu/16800/16890
2017-05-16
[16889] Koronka Antal: Imakönyv a' szépnem számára 
http://mek.oszk.hu/16800/16889
2017-05-16
[16887] A "Globus" Nyomdai Műintézet Részvénytársaság alapszabályai
1923 julius 12

http://mek.oszk.hu/16800/16887
2017-05-16
[16886] Eggendorfer Noémi Cecília: Magyar otthonoktató családok vizsgálata blogok tematikus elemzésével 
http://mek.oszk.hu/16800/16886
2017-05-16
[16885] Koltai István: A csurgói m. kir. áll. tanítóképző-intézet története 
http://mek.oszk.hu/16800/16885
2017-05-16
[16884] Vörösmarty Mihály: Czillei és a Hunyadiak 
Történeti dráma öt felvonásban

http://mek.oszk.hu/16800/16884
2017-05-15
[16883] Vörösmarty Mihály: Salamon király 
Szomorú játék

http://mek.oszk.hu/16800/16883
2017-05-15
[16882] Nagy Dániel: Egy szegény kisfiú élettörténete 
Novellák

http://mek.oszk.hu/16800/16882
2017-05-15
[16881] Martin Jánosné - Mukli Ágnes: Marasztaló panoráma 
Képek-verssel

http://mek.oszk.hu/16800/16881
2017-05-15
[16880] Budapestnek árvíz ellen megóvásáról
G. Andrásy György jutalmaira érkezett pályaíratok az azokra kelt véleményekkel, valamint Gáty István és Győry Sándor ... e tárgybeli külön értekezéseikkel együtt

http://mek.oszk.hu/16800/16880
2017-05-15
[16879] Kisfaludy Károly: Stibor vajda 
Eredeti hazai dráma négy fel-vonásban

http://mek.oszk.hu/16800/16879
2017-05-12
[16878] Vig Balázs: A csendkirály [Hangoskönyv] 
http://mek.oszk.hu/16800/16878
2017-05-12
[16877] Horváth János: A reformáció jegyében 
A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete

http://mek.oszk.hu/16800/16877
2017-05-12
[16876] Buday József: A Verseczi m. kir. Állami Főreáliskola története 
http://mek.oszk.hu/16800/16876
2017-05-12
[16875] Barna Ignác: Szerelemhangok 
http://mek.oszk.hu/16800/16875
2017-05-12
[16891] Matl Péter - Surján László: Az emlékezés és a megbékélés programja 
Emlékezés a szenvedésre, felkészülés a megbékélésre

http://mek.oszk.hu/16800/16891
2017-05-11
[16874] Kassay Adolf: Pohárköszöntések 
Toastok

http://mek.oszk.hu/16800/16874
2017-05-11
[16869] Benkó Imre: Arany János tanársága Nagy-Kőrösön 
http://mek.oszk.hu/16800/16869
2017-05-11
[16868] Remete Farkas László: Magyar népies ritka regulák és rítusok 
http://mek.oszk.hu/16800/16868
2017-05-11
[16865] Jancsó Benedek kódex
http://mek.oszk.hu/16800/16865
2017-05-11
[16856] Szabó Dezső: Csodálatos élet 
Regény két kötetben

http://mek.oszk.hu/16800/16856
2017-05-10
[16864] Bajomi Iván: Az oktatási törvény társadalmi vitája 
Nyilvánosság előtti megméretés?

http://mek.oszk.hu/16800/16864
2017-05-10
[16863] Strubberg, Friedrich Armand: A philadelphiai krőzus 
http://mek.oszk.hu/16800/16863
2017-05-10
[16862] Bernáth Zsolt: Farkasszem 
Forgatókönyv

http://mek.oszk.hu/16800/16862
2017-05-10
[16855] Morvay Zoltán: Darázs-zümmögés 
Rémesen rímes elég i-ák

http://mek.oszk.hu/16800/16855
2017-05-10
[16854] Morvay Zoltán: Októberi fellegek 
Regény

http://mek.oszk.hu/16800/16854
2017-05-09
[16853] Morvay Zoltán: Randevú 
Vígjáték 1 felvonásban

http://mek.oszk.hu/16800/16853
2017-05-09
[16852] Váczy Sándor: A' szerentsés puszta sziget 
http://mek.oszk.hu/16800/16852
2017-05-09
[16851] Nagykanizsa az 1800-as évek első felében
Olvasókönyv diákoknak és egykori diákoknak hajdani kanizsai diákokról

http://mek.oszk.hu/16800/16851
2017-05-09
[16850] Halász Gábor: Munkáltatói racionalitás vagy oktatásügyi kontroll? 
A középfokú szakképzési struktúra átalakításának történeti elemzése Magyarországon, 1972-1985

http://mek.oszk.hu/16800/16850
2017-05-09
[16846] Gulácsy Irén: Jezabel 
Történelmi regény

http://mek.oszk.hu/16800/16846
2017-05-08
[16845] Adamikné Jászó Anna: Jókai és a retorika 
http://mek.oszk.hu/16800/16845
2017-05-08
[16844] Pécseli Király Imre: Bevezetés a retorikába két könyvben 
http://mek.oszk.hu/16800/16844
2017-05-08
[16842] Németh Ákos: Prostitúció 
Férfiak és nők

http://mek.oszk.hu/16800/16842
2017-05-08
[16841] Németh Ákos: Prostitution 
http://mek.oszk.hu/16800/16841
2017-05-08
[16840] Benczik Vilmos: Pri la natureco kaj artefariteco de lingvoj 
Kaj aliaj studoj

http://mek.oszk.hu/16800/16840
2017-05-08
[16839] Bárányi Ferenc: Egyik nap olyan, mint a másik 
http://mek.oszk.hu/16800/16839
2017-05-08
[16838] Komor Zoltán - Tépő Donát: A hortobágyi cápa 
http://mek.oszk.hu/16800/16838
2017-05-05
[16836] Károlyi Sándor - Pulay János: Károlyi Sándor gróf önéletírása és naplójegyzetei 
http://mek.oszk.hu/16800/16836
2017-05-05
[16835] Kemény János: Kemény János erdélyi fejedelem önéletírása 
http://mek.oszk.hu/16800/16835
2017-05-05
[16834] Mukli Ágnes: Levélfodrok 
http://mek.oszk.hu/16800/16834
2017-05-04
[16833] A lőcsei egykori ág. ev. gymnasium és a jelenlegi m. kir. állami főreáliskola története
http://mek.oszk.hu/16800/16833
2017-05-04
[16831] Törvényszéki retorika, jogászi érvelés
http://mek.oszk.hu/16800/16831
2017-05-04
[16830] Hacker Ervin: A börtönrendszerek 
A pozsonyi pártfogói értekezleten tartott felolvasás

http://mek.oszk.hu/16800/16830
2017-05-04
[16829] Kosztolányi Árpád: A kamatszámolás reformterve 
http://mek.oszk.hu/16800/16829
2017-05-04
[16828] Asbóth Lajos: Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból 
http://mek.oszk.hu/16800/16828
2017-05-03
[16825] Szomory Dezső: A pékné 
http://mek.oszk.hu/16800/16825
2017-05-03
[16824] Ritoók Emma: A nagy véletlen 
http://mek.oszk.hu/16800/16824
2017-05-03
[16823] Fülöp Kálmán: Harmatcsepp a fény porában 
Versek

http://mek.oszk.hu/16800/16823
2017-05-03
[16822] Fülöp Kálmán: Kőbe vésett pillanat 
Versek

http://mek.oszk.hu/16800/16822
2017-05-03
[16857] Bölcskey Ödön: Útirajzok a szentföldi utamról 
http://mek.oszk.hu/16800/16857
2017-05-02
[16843] Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig 
http://mek.oszk.hu/16800/16843
2017-05-02
[16849] Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása 
Magyar humanizmus

http://mek.oszk.hu/16800/16849
2017-05-02
[16848] Kamarás István: Utánam, olvasó! 
A Mester és Margarita fogadtatása, értelmezése és hatása Magyarországon

http://mek.oszk.hu/16800/16848
2017-05-02
[16847] Lakatos Éva: A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája, 1778-1948 
http://mek.oszk.hu/16800/16847
2017-05-02
[16821] Tájékoztató honvédségi, csendőrségi és rendőrségi ügyekben
A fegyveres haderő kiegészítése

http://mek.oszk.hu/16800/16821
2017-04-28
[16820] Becsületügyi szabályzat a m. kir. honvédség és a m. kir. (m. kir. horvát-szlavon) csendőrség számára
http://mek.oszk.hu/16800/16820
2017-04-28
[16819] Varga Géza: Hieroglifikus birtokjeleink 
http://mek.oszk.hu/16800/16819
2017-04-28
[16818] Bródy Sándor: A medvék országában 
Elbeszélés

http://mek.oszk.hu/16800/16818
2017-04-28
[16817] Szeberényi Lajos: Magyar olvasókönyv a tót ifjúság számára 
http://mek.oszk.hu/16800/16817
2017-04-28
[16815] Szabó Károly: A magyar vezérek kora Árpádtól Szent Istvánig 
http://mek.oszk.hu/16800/16815
2017-04-27
[16814] Vöröss Lajos: Érzékeny versek 
http://mek.oszk.hu/16800/16814
2017-04-27
[16813] Szabó Károly: Szabó Károly kisebb történelmi munkái 
http://mek.oszk.hu/16800/16813
2017-04-27
[16812] Szombatos énekeskönyv
[Kovács Elek-énekeskönyv, 1796-1842]

http://mek.oszk.hu/16800/16812
2017-04-27
[16810] Ligeti Ernő: Noé galambja 
Regény

http://mek.oszk.hu/16800/16810
2017-04-27
[16809] Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerőpiaci összefüggései a 21. században
Kutatási zárótanulmány

http://mek.oszk.hu/16800/16809
2017-04-26
[16808] Juhász Pál: Csendjeim 
http://mek.oszk.hu/16800/16808
2017-04-26
[16806] Ligeti Ernő: Vonósnégyes 
Elbeszélések

http://mek.oszk.hu/16800/16806
2017-04-26
[16805] Ditrói Eszter: Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata 
A helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben

http://mek.oszk.hu/16800/16805
2017-04-26
[16803] Ligeti Ernő: Az ő kis katonája 
Regény

http://mek.oszk.hu/16800/16803
2017-04-26
[16802] Ligeti Ernő: Föl a bakra 
Regény

http://mek.oszk.hu/16800/16802
2017-04-26
[16801] Vajkovics Imre: Censura religionario-politica libelli, cui titulus: Declaratio statuum catholicorum qui ad conventum catholicum ... apud archi-episcopum Colocensem celebratum, non influxerunt 
http://mek.oszk.hu/16800/16801
2017-04-26
[16800] Ártatlan áldozatok
Szatmári svábok a Gulágon

http://mek.oszk.hu/16800/16800
2017-04-25
[16799] Balázs Ildikó: Értarcsa helynevei 
http://mek.oszk.hu/16700/16799
2017-04-25
[16837] Darvas László: Lógattyú 
Más szóval függelék

http://mek.oszk.hu/16800/16837
2017-04-25
[16798] Réső Ensel Sándor: A külhoni fogházak börtönrendszereiről 
Töredékek

http://mek.oszk.hu/16700/16798
2017-04-24
[16797] Demény Beáta: Mesekalász 
http://mek.oszk.hu/16700/16797
2017-04-24
[16795] Ligeti Ernő: Belvedere 
http://mek.oszk.hu/16700/16795
2017-04-24
[16794] Ligeti Ernő: A kék barlang 
http://mek.oszk.hu/16700/16794
2017-04-24
[16792] Földi Mihály: Valakit szeretni kell 
http://mek.oszk.hu/16700/16792
2017-04-24
[11362] Kiss László: Képek és szemelvények Borossebes város múltjából 
http://mek.oszk.hu/11300/11362
2017-04-23
[16791] Bethlen Miklós: Gróf Bethlen Miklós önéletírása 
http://mek.oszk.hu/16700/16791
2017-04-21
[16790] Bethlen Miklós: Gróff Bethlen Miklós' ifiukori életének, úgy Erdély ország' akkori történeteinek, tulajdon magától Frantzia Nyelven való le-irása 
http://mek.oszk.hu/16700/16790
2017-04-21
[16789] Szombatos ima- és énektöredékek
(Bogáthi-psalterium töredéke)

http://mek.oszk.hu/16700/16789
2017-04-21
[16787] A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései
http://mek.oszk.hu/16700/16787
2017-04-21
[16786] Serfőző Levente: Amado Mio és Szélvész királykisasszony 
Serfőző Levente regénye

http://mek.oszk.hu/16700/16786
2017-04-21
[16785] Eötvös József: Felelet Báró Kemény Gábor néhány szavára 
http://mek.oszk.hu/16700/16785
2017-04-20
[16784] Kemény Gábor: Néhány szó báró Eötvös Józsefhez 
http://mek.oszk.hu/16700/16784
2017-04-20
    1   100   200   300   400   500   600   700   800   900